opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Przyroda

Głosowanie Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

24 października 2013 min
(galeria fotografii)

Sukces postulatów ekologicznych!

Wynik głosowania w Parlamencie Europejskim pomoże usprawnić zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie przepisów prawa w obszarze rybołówstwa

Oświadczenie koalicji OCEAN2012 po głosowaniu Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(STRASBURG, 23 października): W dniu dzisiejszym Parlament Europejski głosował nad propozycją dotyczącą Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Łączna wartość funduszu na lata 2014 - 2020 roku wynosi 6,5 miliarda euro. Od właściwego wsparcia finansowego z EFMR zależy skuteczne wdrożenie ostatnio przyjętej reformy wspólnej polityki rybołówstwa(WPRyb), w tym położenie kresu nadmiernym połowom oraz odbudowa stad ryb.

Europarlamentarzyści poparli przesunięcie dodatkowych środków na zbieranie danych, kontrolę i egzekwowanie prawa, a także wzmocnienie przepisów nakazujących wstrzymanie środków finansowych w przypadku, kiedy państwa członkowskie nie przestrzegają zasad WPRyb. Równocześnie jednak przegłosowano też utrzymanie subsydiów na wymianę silników i na inne działania przyczyniające się do przełowienia.

„W lutym członkowie Parlamentu Europejskiego olbrzymią większością opowiedzieli się za zlikwidowaniem problemu przełowienia i za odbudową stad ryb. Zgodnie z głosowaniem w lutym, dzisiaj większość członków wszystkich politycznych ugrupowań Europarlamentu (w stosunku głosów 427 do 204) zagłosowała za wzmocnieniem wsparcia finansowego ze środków publicznych na rzecz odbudowy stad ryb, poprzez usprawnienie zbierania danych, kontroli i egzekwowania przepisów prawa. Odrzucono również propozycję przywrócenia unijnego wsparcia na budowę nowych jednostek połowowych” powiedziała Justyna Niewolewska, koordynatorka Koalicji OCEAN2012 w Polsce. „Niejako wbrew głosowaniu w lutym, europarlamentarzyści poparli działania, które zakłócą skuteczne wdrożenie ambitnej wspólnej polityki rybołówstwa, jak na przykład subsydia na wymianę silników, oraz tymczasowe wstrzymanie połowów.”

Subsydia rybackie mające na celu poprawę rentowności pojedynczych firm, nie służą dobru publicznemu, a wręcz przeciwnie, najczęściej skutkują jedynie nadmierną eksploatacją zasobów rybnych. Jednocześnie szereg państw członkowskich z trudnością radzi sobie z wywiązywaniem się z obowiązku zbierania danych, kontroli i egzekwowania prawa. Spełnienie tych zobowiązań jest absolutnie niezbędne do skutecznego zarządzania rybołówstwem i może dać ogromne korzyści społeczne.
„Dzisiejsze głosowanie stanowi bardzo dobitną wiadomość dla ministrów rybołówstwa UE, uświadamiając im, że muszą wzmocnić wsparcie dla zbierania danych, kontroli i egzekwowania prawa w nadchodzących negocjacjach pomiędzy Parlamentem i Radą w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.” dodał Markus Knigge doradca ds. polityki Koalicji OCEAN2012, i Pew Charitable Trusts “Członkowie Europarlamentu jasno powiedzieli, że nie chcą aby publiczne środki finansowe trafiały do tych, którzy łamią prawo”

Wkrótce Parlament i ministrowie rybołówstwa przystąpią do negocjacji w celu uzgodnienia ostatecznego kształtu EFMR. Dyskusje mają rozpocząć się w listopadzie.

OCEAN2012 to koalicja organizacji zmierzających do wprowadzenia takich zmian w europejskiej Wspólnej Polityce Rybołówstwa, które położą kres nadmiernym połowom, niszczycielskim praktykom połowów i umożliwią sprawiedliwe i równomierne korzystanie ze zdrowych zasobów ryb.

OCEAN2012 została zainicjowana i jest koordynowana przez Pew Environment Group, będącą agencją ds. ochrony przyrody fundacji Pew Charitable Trusts, organizacji pozarządowej mającej na celu położenie kresu nadmiernym połowom ryb w oceanach świata. W skład grupy sterującej OCEAN2012 wchodzą Coalition for Fair Fisheries Arrangements, Ecologistas en Acción, The Fisheries Secretariat, nef (new economics foundation), the Pew Environment Group oraz Seas At Risk.

OCEAN2012: http://www.ocean2012.eu, facebook.com/ocean2012polska

Polscy członkowie koalicji OCEAN2012:

- Fundacja Nasza Ziemia
- Klub Gaja
- Zielony Instytut
- Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
- Klub Przyrodników
- Stowarzyszenie ekologiczne EKO-Unia
- Klub Przyrodników
- Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Iny i Gowienicy
- Fundacja z Naszej Strony
- Fundacja Sprzątanie Świata – Polska
- Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Łeby
- Fundacja Aquarius

tytul: Oblicza Energiewende - Rynek energii, czyli obfitość prądutytul: Oblicza Energiewende – Rewolucja energetyczna dla ubogichtytul: Środowisko to dla Polski kwestia drugorzędnatytul: Nie uwierzycie, ilu ludzi jest mordowanych, byście mogli kupić swoje pralkitytul: Oblicza Energiewende: Dobry klimat dla powiatów po niemieckutytul:  Oblicza Energiewende – Hollich: obywatelska farma wiatrowatytul: Uczą drogowców jak dbać o alejetytul: Oblicza Energiewende: Pierwszy dzień Europejskiego Tygodnia Mobilności 2013
view_list  inne artykuły z tematu Przyroda:
mh

index_trendy.php: Beyond the Wood – the multiple services provided by Europe's forests

Pod takim tytułem odbyła się międzynarodowa konferencja w Brukseli dotycząca sytuacji europejskich ekosystemów leśnych, ich zagrożeń i potencjału.

mh

index_trendy.php: Jadalne ogrody leśne- korzyści jest wiele!

Sadzić można nie tylko lasy, lecz także jadalne leśne ogrody! Poza funkcjami przyrodniczymi, ogrody stanowią dostęp do żywności i lekarstw dla ludzi.

mh

index_trendy.php: Zagrożona ochrona przyrody na obszarach wiejskich ?

W ciągu mijających 10 lat od naszego wejścia do UE wiele wydarzyło się w sferze proekologicznego budowania wsi i kształtowania obszarów wiejskich.

mh

index_trendy.php: Brakuje nam autostrady na Wiśle?

 Odra została uregulowana i skanalizowana między Wrocławiem a Gliwicami jeszcze przed  II wojną światową. Jednak „lobby wiślane” nie chce uczyć się na doświadczeniu odrzańskim.

mh

index_trendy.php: Część Odry wypadła ze strategii

W dokumencie, który jest częścią Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku, z listy najważniejszych projektów zniknął III etap prac modernizacyjnych na środkowym odcinku Odry.

mh

index_trendy.php: Niszczenie polskich rzek do kontroli przez NIK

Prace hydrotechniczne prowadzone na polskich rzekach powinny zostać skontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.