opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Energia

Partia Zieloni apeluje do Premiera Morawieckiego o odwołanie Ministra Energii

03 grudnia 2018 min
(galeria fotografii)

Projekt Polityki Energetycznej Polski 2040  
to zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa

Partia Zieloni jest zbulwersowana działaniami Ministerstwa Energii. Zarówno projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) jak i zaproszenie koncernów węglowych odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza i ocieplanie klimatu do patronowania COP24  - zupełne rozmijają się z potrzebami i oczekiwaniami społeczności krajowej i międzynarodowej.

Polityka Energetyczna Polski 2040, wdrożona, stworzy bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa i obywateli. Zamiast odpowiedzialności i wizji, kierownictwo Ministerstwa Energii przedstawia strategię chaosu i braku odwagi. Elementy, które w tej strategii rażą najbardziej, to:

  1. kontynuacja energetyki opartej na węglu - podczas gdy reszta świata stara się zredukować emisje węglowe o 50% do roku 2030 i o 100% do połowy wieku;
  2. zbyt niskie cele redukcji emisji gazów cieplarnianych - poniżej naszych zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego;
  3. propozycja budowy 6 elektrowni jądrowych, kiedy kolejne kraje wycofują się z nieefektywnej, ryzykownej oraz bardzo drogiej energetyki atomowej na rzecz energetyki oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej;
  4. walka z wiatrakami, z których energia dziś, bez żadnych dopłat, jest o połowę tańsza od energii z węgla!

Radosław Gawlik, współzałożyciel Partii Zieloni, b.wiceminister ochrony środowiska stwierdza:
Polityka realizowana i proponowana przez Ministra Energii jest nieodpowiedzialna. Brak zrównoważenia społecznego, ekonomicznego i ekologicznego na miarę obecnych wyzwań klimatycznych i dotyczących redukcji smogu niesie zagrożenie dla interesów narodowych i społecznych Polski. Racją stanu Polski był i jest udział w polityce klimatycznej Unii Europejskiej oraz przejście z  gospodarki węglowej na gospodarkę niskoemisyjną i bezemisyjną do połowy XXI  wieku. Nie rozumiał tego rząd PO-PSL oraz  - jeszcze bardziej dramatycznie - nie rozumie tego rząd PiS, który z  drogiego i kończącego się polskiego węgla uczynił przedmiot sakralizacji.

Racją stanu Polski - zwłaszcza dziś, w obliczu najnowszych raportów klimatycznych - są następujące działania:

  • wycofanie się z nieefektywnych inwestycji w węgiel, atom, sieci wysokich napięć, w gaz;
  • radykalny program efektywności energetycznej oraz elektryfikacji - od mieszkalnictwa, przez przemysł po rolnictwo;
  • wsparcie dla stworzenia rynków prosumenckich na szczeblu gospodarstwa domowego, osiedla, klastra energetycznego, gospodarstw rolnych, małego i średniego biznesu, dużych zakładów przemysłowych - jak fabryka mercedesa w Jaworze, którą otwierał premier Morawiecki i która w całości zaopatrywana będzie w tańsza o połowę energię  z OZE;
  • zmiana statycznych - wspierających energetyczne monopole państwowe - taryf energetycznych, na dynamiczne taryfy wspierające nowe rynki prosumenckie.

Rząd, społeczności lokalne oraz górnicy winni zaangażować się w sprawiedliwą transformację społeczną z obszarów węgla do innych nowoczesnych dziedzin gospodarki. Na Górnym Śląsku na wykwalifikowanych pracowników sektorów węglowych i powiązanych z węglem już dziś czekają miejsca pracy, a młodzi ludzie mający do wyboru kopalnie lub pracę w sektorze OZE - na słońcu czy wietrze - dają jasną odpowiedź.

Urszula Zielińska, członkini Zarządu Parti Zieloni mówi:  „Sygnujący Strategię Energetyczną Polski 2040 Minister Tchórzewski w sierpniu tego roku, w dniach, kiedy z powodu wysokiej fali upałów kraj był o krok od „blackoutu” energetycznego,  zawierzył "wszystkie sprawy energetyki, jej rozwój i unowocześnienie” Matce Bożej, Królowej Polski. Po analizie projektu PEP2040 mamy głębokie wrażenie, iż faktycznie nasza energetyka byłaby bardziej bezpieczna pod opieką Matki Bożej Królowej Polski, niż pod opieką Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego.”

Dlatego, jako Partia Zieloni apelujemy do Premiera Morawieckiego o jak najszybsze odwołanie Krzysztofa Tchórzewski  ze stanowiska Ministra Energii.

Apelujemy też do demokratycznej opozycji: niech plan prawdziwej, opartej na założeniach z XXI wieku transformacji energetyki i gospodarki Polski oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym stanie się naszym wspólnym priorytetem. Jedynie to stwarza szanse dla innowacyjności, miejsc pracy, demokracji energetycznej, walki z ubóstwem, a w rezultacie - ocalenia planety i cywilizacji przez grożącym nam wszystkim globalnym ociepleniem.

 Marek Kossakowski, współprzewodniczący partii :
Partia Zieloni ma przygotowany taki plan - plan prawdziwej transformacji energetyki oraz ochrony klimatu na miarę wyzwań XXI wieku. Po zakończeniu Konferencji Klimatycznej  w Katowicach prześlemy jego główne założenia do wszystkich potencjalnych partnerów politycznych i koalicyjnych. Przyjęcie tych założeń będzie naszym - Partii Zieloni - brzegowym warunkiem w rozmowach koalicyjnych dotyczących wyborów do Parlamentu Europejskiego i Polskiego Parlamentu na 2019.

Urszula Zielinska
Radosław Gawlik
Marek Kossakowski

tytul: Marsz dla Klimatu Policja atakuje pokojowy marsz w Katowicachtytul: List otwarty do redakcji po Marszu dla Klimatutytul: Polskie miasta: NIE dla klimatycznej katastrofytytul: Z Wrocławia na Marsz dla Klimatu – COP24.tytul: Recykling daje owoce w Siemianowicach Śląskichtytul: Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska. tytul: Videorelacja: Alternatywa energetyczna na Dolnym Śląsku wobec węgla brunatnegotytul: Recykling daje owoce w Zabrzu cd
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Konsultacje społeczne w Bogatyni – jaka będzie przyszłość miasta i regionu za 25 lat?

Władze i rada gminy Bogatyni nie mają planu B dla węglowego monopolu. Mimo że optymistyczny - choć bardzo mało prawdopodobny - proces wydobycia węgla zakończy się najpóźniej za 25 lat, nie ma wizji co się stanie z miastem po tym okresie.

mh

Sprawozdanie: Szanse dla Dolnego Śląska w transformacji energetycznej.

Ale eksperci alarmują: musimy pilnie przystąpić do odblokowania rewolucji cywilizacyjnej

Ekolodzy, eksperci od energetyki i działacze Partii Zieloni zaapelowali do liderów i członków wszystkich partii i ugrupowań  również na lokalnej polskiej scenie politycznej o przyjęcie wspólnej wizji i planu transformacji energetycznej - Uczyńmy ją wspólnym priorytetem – mówili organizatorzy

mh

Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski

Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

mh

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Na Politechnice Wrocławskiej w przeddzień światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach spotkali się wybitni eksperci, aby dyskutować o perspektywach energetycznych Polski, a także transformacji energetycznej i klimatycznej Dolnego Śląska w kontekście planowanej rozbudowy największej w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni Turów.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.