opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Energia

Sprawiedliwa transformacja energetyczna Dolnego Śląska.

03 grudnia 2018 min
(galeria fotografii)

Od węgla ku oszczędnej, odnawialnej i rozproszonej energii
Na Politechnice Wrocławskiej w przeddzień światowego Szczytu Klimatycznego w Katowicach spotkali się wybitni eksperci, aby dyskutować o perspektywach energetycznych Polski, a także transformacji energetycznej i klimatycznej Dolnego Śląska w kontekście planowanej rozbudowy największej w regionie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego i elektrowni Turów.

obejrzyj prezentacje

obejrzyj video-relacje

Izabela Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci i Bankwatch CEE odniosła się do barier społecznych dekarbonizacji gospodarki:

- Odchodzenie od węgla jest w tej chwili czymś innym, niż było zamykanie kopalń w latach 90-tych. Wtedy była to często społeczna katastrofa wynikająca z narzuconych odgórnie decyzji, podczas gdy dziś może to być impulsem do rozwoju. Sprawiedliwa transformacja jest dziś finansowym priorytetem Unii Europejskiej, która kieruje do regionów odchodzących od węgla znaczne fundusze. Dostępna jest też wiedza o tym, jak trzeba planować i przeprowadzać ten proces, by uniknąć negatywnych skutków społecznych. Jestem pewna, że skorzystanie z tych możliwości nie jest gorszym wyborem niż trwanie przy status quo – mówi Izabela Zygmunt.

Produkcja prądu z węgla to nie tylko zagrożenie dla klimatu, ale czyhające na horyzoncie załamanie rentowności energetyki węglowej przez coraz droższe ceny uprawnień za emisję CO2.

- Prezentowany przez ministerstwo energii 23 listopada, w „przeddzień” COP24, projekt Polskiej Polityki Energetycznej do 2040 każe się zastanowić o co chodzi? Przecież w rozumny sposób nie da się pogodzić zapisanego w polityce rozmachu inwestycyjnego w energetykę paliw kopalnych, łącznie z energetyką jądrową, z celami COP24, którego Polska jest gospodarzem. Jak Polska będzie budować w czasie COP24 swoją wiarygodność w globalnej społeczności. Ale też pojawia się refleksja: nadchodzi czas, kiedy kryzys ekonomiczny i obrona interesów grupowych w polskiej elektroenergetyce przekształca się w odstawanie kulturowe od świata – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej.

Dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego podkreślał konieczność kompleksowości i całościowego podejście przy planowaniu transformacji: - Wśród współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, pogarszający się stan środowiska i wzrastające zużycie energii stanowią problemy wiodące, w dodatku silnie skorelowane. Te globalne wyzwania obserwujemy także w przestrzeni Dolnego Śląska. Konieczne jest dzisiaj uwzględnienie tych aspektów w racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią, której zasób także ulega nadmiernej eksploatacji. Należy widzieć efektywność energetyczną w kontekście całych struktur osadniczych a nie tylko w odniesieniu do pojedynczych budynków czy pojazdów. Polityka transformacji energetycznej wymaga szerszej, regionalnej perspektywy, a nie tylko lokalnej. W tym kontekście rola regionu, winna być w Polsce wzmocniona – tłumaczy dr Zathey.

Dr inż. Wojciech Myślecki z Politechniki Wrocławskiej oraz Konsorcjum Smart Power Grids Polska, który mówił o perspektywach polskiej polityki energetycznej był przekonany, że nie ma odwrotu od wycofywanie się z węgla i ze scentralizowanej energetyki na rzecz racjonalizacji zużycie energii, odnawialnych i rozproszonych źródeł. Zauważył, że „w przyszłej strategii energetycznej, Polska powinna wykorzystać dotychczasowe „zacofanie energetyczne” i przeskoczyć etapy od razu korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych.”

Dr Myślecki odpowiedział m.in. na bezpośrednie pytanie prof. Popczyka, który zapytał czy dokument „Polityka Energetyczna 2040” (PEP2040) rządu zaprezentowana na kilka dni przed światowym Szczytem Klimatyczny COP24 w Katowicach „to prowokacja, głupota, czy jeszcze coś innego”? Myślecki stwierdził, że „dokument powstał w pośpiechu w Ministerstwie Energii oraz jest objawem chaosu w polityce energetycznej”. Zapewniał, że on sam nie ma z jego założeniami nic wspólnego oraz, że doradzał Premierowi Morawieckiemu inaczej. Dodał, że PEP2040 jest dokumentem ad hoc, błędnym, który i tak będzie musiał zostać zmieniony.

Z kolei dr inż. Krzysztof Bodzek zaznaczył, że „budowa nowego bloku elektrowni Turów była błędna, a sama inwestycja nigdy się nie spłaci, bo koszty osierocone tego bloku będą gigantyczne. Skoro niepotrzebny i kosztowny jest sam nowy blok elektrowni Turów, to należy jak najszybciej porzucić plany rozbudowy odkrywki Turów.”

Inwestycje te już dzisiaj generują koszty a nie korzyści. Innymi kosztami zewnętrznymi, o których nie należy zapominać są koszty zdrowotne: - Badania pokazały, że tylko w 2017 r. działalność kopalni i elektrowni Turów przyczyniła się do 81 przedwczesnych zgonów w Polsce, ale nie tylko. Naukowcy wyliczyli, że ta sama elektrownia i kopalnia przyczyniła się do przedwczesnej śmierci 32 osób w Czechach, 133 w Niemczech i co ciekawe – 13 osób na Litwie, a w całej Europie 289 – podkreśla Dominika Mucha z Politechniki Warszawskiej.

tytul: Polskie miasta: NIE dla klimatycznej katastrofytytul: Z Wrocławia na Marsz dla Klimatu – COP24.tytul: Partia Zieloni apeluje do Premiera Morawieckiego o odwołanie Ministra Energiitytul: Recykling daje owoce w Siemianowicach Śląskichtytul: Videorelacja: Alternatywa energetyczna na Dolnym Śląsku wobec węgla brunatnegotytul: Recykling daje owoce w Zabrzu cdtytul: Generali żegna się z węglemtytul: Państwo na ławie oskarżonych – takie rewelacje dzięki zmianom klimatu
view_list  inne artykuły z tematu Energia:
mh

Konsultacje społeczne w Bogatyni – jaka będzie przyszłość miasta i regionu za 25 lat?

Władze i rada gminy Bogatyni nie mają planu B dla węglowego monopolu. Mimo że optymistyczny - choć bardzo mało prawdopodobny - proces wydobycia węgla zakończy się najpóźniej za 25 lat, nie ma wizji co się stanie z miastem po tym okresie.

mh

Sprawozdanie: Szanse dla Dolnego Śląska w transformacji energetycznej.

Ale eksperci alarmują: musimy pilnie przystąpić do odblokowania rewolucji cywilizacyjnej

Ekolodzy, eksperci od energetyki i działacze Partii Zieloni zaapelowali do liderów i członków wszystkich partii i ugrupowań  również na lokalnej polskiej scenie politycznej o przyjęcie wspólnej wizji i planu transformacji energetycznej - Uczyńmy ją wspólnym priorytetem – mówili organizatorzy

mh

Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski

Największe wydarzenie ekologiczne otwierające rok 2019: Znakomici eksperci w dziedzinie energetyki, tacy jak Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energii Odnawialnej, prof. Jan Popczyk (Politechnika Śląska),  Marcin Popkiewicz z portalu Nauka o Klimacie, czy dr Andrzej Kassenberg (Instytut na rzecz Ekorozwoju), a także przedstawiciele Partii Zieloni, EKO-UNII oraz innych organizacji pozarządowych przedstawiali i dyskutowali praktyczne możliwości odchodzenia od węgla i budowy energetyki efektywnej i odnawialnej. Dziś (10.01.2019) w Warszawie odbyła się konferencja pt. Możliwości wynikające z zielonej transformacji energetycznej Polski.

mh

Partia Zieloni apeluje do Premiera Morawieckiego o odwołanie Ministra Energii

Projekt Polityki Energetycznej Polski 2040  
to zagrożenie dla bezpieczeństwa Państwa

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.