Smog

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

23 października 2018 min
(galeria fotografii)

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

Według szacunku ekspertów  współpracujących z DAS ponad 1/3 zasobów  wg powierzchni  mieszkaniowych Dolnego Śląska stanowią mieszkania sprzed wojny, głównie W KAMIENNICACH I DOMACH WIELORODZINNYCH. Te zasoby są najbardziej energochłonne. To tu  również a NIE TYLKO W DOMACH JEDNORODZINNYCH znajduje się przewaga osób ubogich energetycznie.

DAS uważa, iż w obecnej sytuacji po otwarciu przez rząd dużego programu krajowego Czyste Powietrze  skierowanego wyłącznie dla budynków jednorodzinnych o wartości ponad 100 mld zł,
program RPO powinien zostać skoncentrowany na budynkach wielorodzinnych, które w naszym województwie stanowią równie wielki lub większy problem jak budynki jednorodzinne.

Naszym zdaniem nowy program finansowania budynków jednorodzinnych uruchomiony z RPO WD nie powinien  konkurować z programem krajowym Czyste Powietrze a raczej powinien rozpoczynać proces tworzenia spójnej alternatywy, poprzez skoncentrowanie na budynkach wielorodzinnych.

Uzasadnienie:
Otwarcie nowego programu skierowanego na budynki jednorodzinne w RPO (nawet przy stosunkowo niewielkim budżecie) byłoby szkodliwe, gdyż:

  1. dałoby to sygnał właścicielom domów jednorodzinnych, że lepsza "oferta subwencyjna" byłaby dostępna na rynku, tj. 85% z RPO zamiast 30% w Czystej Powietrze;
  2. zwiększyłoby to również nastawienie rynku na wzrost dotacji (zamiast je obniżać, aby angażować w perspektywie coraz mniej środków publicznych);
  3. promowałby nieefektywne wydawanie pieniędzy publicznych prowadząc do efektu „kanibalizacji funduszy” (droższe subsydia wypierające tańsze);
  4. spowolniłoby to inwestycje dotyczące poprawy jakości powietrza, tj. potencjalni beneficjenci oczekujący atrakcyjniejszej dotacji czekają na nowy program RPO WD- zwiększyłoby to chaos informacyjny.

Inicjatywa  UE "Catching Up Regions" zapewniła absolutnie wielką wartość w promowaniu skutecznej i inteligentnej interwencji sektorze budynków. Jednym z zaleceń było uniknięcie konkurencji wielu programów prowadzonych przez różne instytucje. Uważam, że uniknięcie niepotrzebnej konkurencji na Dolnym Śląsku jest możliwe i potrzebne.
               
W imieniu Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Krzysztof Smolnicki
Arkadiusz Wierzba
Hanna Schudy
Radosław Gawlik

tytul: Recykling daje owoce w Lublińcu!tytul: Zagłębie Turoszowskie potrzebuje szybkiej i sprawiedliwej transformacjitytul: Orły zapraszają na filmtytul: Recykling daje owoce w Warszawie!tytul: Z łukiem i dziećmi na ASF, czyli kolejne kuriozalne pomysły PZŁtytul: Recykling daje owoce w Czarnej!tytul: Recykling daje owoce w Dobrodzieniu!tytul: Chcemy centrum kultury i sportu na Gajowicach
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

WIOŚ: Trudno jest z państwem rozmawiać, bo wy nie chcecie zrozumieć naszego toku rozumowania

Pojechałem wczoraj do Skawiny, żeby zobaczyć spotkanie mieszkańców tego miasta, którzy – bardzo oględnie mówiąc – są zaniepokojeni emisjami i smrodem z lokalnych zakładów przemysłowych z ludźmi odpowiedzialnymi za ochronę środowiska. W tym z nową szefową małopolskiego WIOŚ

mh

NIK: Spaliny są mordercze

NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami cz. II
Emisja z sektora przemysłowego i z transportu

mh

Toksyczne podkłady kolejowe w sprzedaży – PAS wnosi do GIOŚ o kontrolę

Informacja prasowa PAS, DAS i WBS, Warszawa, 11 września 2018 r.

mh

Ogromne koszty zdrowotne i finansowe smogu z niskiej emisji – MPiT przedstawiło raport

W ostatnim czasie zaprząta głowy specjalistom od zanieczyszczeń, rozbieżność między ilością ofiar zanieczyszczeń powietrza podaną w raportach organizacji skupionych wokół PAS, a opublikowaną przez rząd. 44000  do 19000 ofiar rocznie.
Wynika z różnych definicji zanieczyszczeń powietrza, braku jednolitej metodologii, niewystarczającej jakości pomiarów i badań.
Zazwyczaj niezgodność oszacowań jest przyczyną do podważenia zdania dyskutanta. W tym przypadku jednak mimo, że podane liczby ofiar znacznie odstają od siebie i tak straty są porażające. W sumie jednak prezentowane wyniki oparte są na zbieżnych lub identycznych badaniach, a różnica wynika stąd, że eksperci rządowi skupili się na jednej z wielu możliwych przyczyn przedwczesnych zgonów (co podkreślają) - na tzw. niskiej emisji - i dla tego zjawiska prowadzili szacunki.
Poniżej zaprezentowany jest raport MPiT. To ważny głos, świadczący o tym, że decydenci otrzymali także od swoich specjalistów alarmujące, budzące grozę informacje dotyczące szkód jakie ponosi społeczeństwo na skutek niedostateczej ochrony przed smogiem.

mh

Sprzedaż odpadów węglowych lub zdrowie ludzi

List do Ministra Energii w sprawie rozporządzenia do Ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

mh

Kopalnia Turów z koncernu PGE zaprzecza, że dokłada się do złego powietrza w Bogatyni

Kopalnia Turów tłumaczy wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu transportem i niską emisją. Dolnośląski Alarm Smogowy wnioskuje o całoroczny monitoring w Bogatyni Zatoniu.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.