opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Klimat

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

12 maja 2018 min
(galeria fotografii)

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

Ekolodzy wyrazili zaniepokojenie ustawodawstwem, które zostało napisane specjalnie na konferencję w Polsce, mówiąc, że może to wpłynąć na ich prawa do prywatności, pokojowego zgromadzania się i uczestnictwa. Eksperci ONZ poruszyli tę kwestię, ponieważ rząd polski poinformował urzędników o przygotowaniach do COP24 podczas Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych w Bonn.

"Doceniamy zaangażowanie rządu w organizację konferencji klimatycznej, której celem jest zapewnienie, że będzie ona odbywać się w chroniony i bezpieczny sposób" - powiedzieli.

"Ponieważ COP24 podejmie ważne decyzje dotyczące wdrożenia porozumienia paryskiego i ustali wyzwania w zakresie działań łagodzących, ważne jest, aby Polska osiągnęła właściwą równowagę pomiędzy obawami dotyczącymi bezpieczeństwa z jednej strony, a podstawowymi swobodami zgromadzeń, uczestnictwa i prywatności z drugiej.

"Aby COP24 okazał się prawdziwym sukcesem, polski rząd musi zrobić wszystko, co w jego mocy, by przygotować i utrzymać spotkanie w sposób ułatwiający negocjacje w sprawie zmian klimatu, a także zapewniający znaczącą przestrzeń obywatelską wolną od zbędnego nadzoru i ograniczeń".

Eksperci ONZ poprosili rząd do udzielenia odpowiedzi na ich komunikat ** ze szczegółowymi wyjaśnieniami.

"W miarę postępów w walce ze zmianami klimatu, rządy powinny zachęcać i zapewniać pełny i znaczący udział społeczeństwa w tych krytycznych wielostronnych dyskusjach. Wszyscy patrzą w stronę polskiego rządu, aby zobaczyć, jak gospodarz i prezydent COP24 dotrzyma swoich zobowiązań w zakresie praw człowieka i utrzyma swoją odpowiedzialność za zapewnienie swobodnego i nieskrępowanego dostępu do szerszego uczestnictwa "- stwierdzili eksperci.

"Jesteśmy gotowi współpracować z rządem i doradzać, jak osiągnąć ten ważny cel".

Wyróżnione obawy dotyczące praw człowieka:

  1. Wydaje się, że art. 17 daje szerokie uprawnienia nadzorcze policji i tajnym służbom do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wszystkich uczestników COP24, na podstawie istniejącego prawodawstwa umożliwiającego taki nadzór podejrzanych przestępców i osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Zastosowanie takiego założenia na uczestników COP24 wydaje się być nieuzasadnione i niezrównoważone. Tak szeroki nadzór nie podlega kontroli sądowej;
  2.  Wydaje się, że art. 22 uniemożliwia spontaniczne pokojowe zgromadzenia w Katowicach, które ze względu na oczekiwany rozwój negocjacji COP24 powinny być tolerowane, aby umożliwić swobodne i pokojowe przeprowadzanie spontanicznych protestów

COP24 odbędzie się w Katowicach od 26 listopada do 16 grudnia.


(**) Komunikat ekspertów ONZ został przesłany do rządu polskiego w dniu 23 kwietnia 2018 r.

(*) Pan John H. Knox, Specjalny Sprawozdawca ds. Praw człowieka i środowiska; David Kaye, specjalny sprawozdawca ds. Promowania i ochrony prawa do wolności opinii i wypowiedzi, Michel Forst, specjalny sprawozdawca ds. Sytuacji obrońców praw człowieka, Clement Nyaletsossi Voule, specjalny sprawozdawca ds. Prawa do wolności pokojowego zgromadzenia i stowarzyszenia, pana Joe Cannataci, specjalnego sprawozdawcy ds. prawa do prywatności, i są częścią tak zwanych specjalnych procedur Rady Praw Człowieka.

Specjalni sprawozdawcy są częścią tak zwanych specjalnych procedur Rady Praw Człowieka. Procedury specjalne, największa liczba niezależnych ekspertów w systemie praw człowieka ONZ, to ogólna nazwa niezależnych mechanizmów ustalania i monitorowania przez Radę. Procedury specjalne Posiadacze mandatu to niezależni eksperci ds. Praw człowieka wyznaczani przez Radę Praw Człowieka w celu rozwiązywania konkretnych sytuacji krajowych lub kwestii tematycznych we wszystkich częściach świata. Nie są pracownikami ONZ i są niezależni od jakiegokolwiek rządu lub organizacji. Służą one w swoim indywidualnym charakterze i nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę.

W przypadku zapytań i wniosków medialnych prosimy o kontakt: Jamshid Gaziyev (+41 22 917 9183 / jgaziyev@ohchr.org);

W sprawie zapytań dotyczących mediów związanych z innymi niezależnymi ekspertami ONZ prosimy o kontakt:
Jeremy Laurence, UN Human Rights - Media Unit (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

W tym roku przypada 70. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez ONZ 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja - przetłumaczona na rekord świata w 500 językach - jest zakorzeniona w zasadzie, że "wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. "Każdy dzień ma znaczenie dla każdego. Na cześć 70. rocznicy tego niezwykle wpływowego dokumentu i aby zapobiec erozji jego zasad życiowych, namawiamy ludzi do obrony praw człowieka: www.standup4hu

tytul: Nysa Łużycka prosi o pomoc!tytul: Zbliża się dzień dziecka w Worku Turoszowskim.  Czy wszystkie dzieci dostają  naprawdę to, co najlepsze?tytul: Śniardwy muszą być czyste!tytul: Fikcja tanich mieszkań w Warszawietytul: Organizacje społeczne apelują do Allianz o uszczelnienie polityki klimatycznej i odcięcie się od firm węglowychtytul: Weź Oddech - spływ Nysą Łużycką!tytul: Apel do Commerzbanku: finansowanie węgla ma negatywny wpływ na zdrowie Polakówtytul: Ratujmy Śniardy przed zaśmieceniem!
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Extinction Rebellion w Londynie

25 kwietnia zakończył się 10-dniowy protest grupy Extinction Rebellion w Londynie.

mh

Czy epoka kamienia skończyła się dlatego, że skończył się kamień?

Eksperci nie pozostawiają wątpliwości, że jeśli sposób pozyskiwania energii pozostanie bez zmian, a ilość emitowanego dwutlenku węgla nie zostanie ograniczona, to czekają nas przykre konsekwencje w niedalekiej przyszłości. – Wszystko co najgorsze dopiero przed nami – zapowiada prof. Piotr Skubała z Uniwersytetu Śląskiego.

mh

Tęsknię za śniegiem, za czterema porami roku

Hanna Schudy: Pierwszy dzień zimy. Czuję się oszukana, kiedy patrzę za okno. W pewnym sensie okradziona z przyszłości. Ale i tak przynajmniej pamiętam światło dnia i nocy w białym puchu.

mh

Powstrzymajmy wspólnie katastrofę klimatyczną

Organizacje pozarządowe z Polski, Czech i Węgier wzywają obywateli do wspierania działań na rzecz ochrony klimatu oraz transformacji energetyki i gospodarek w krajach Grupy Wyszehradzkiej

mh

Memorandum Katowickie.

Polska, Papieska i Francuska Akademię Nauk (CNRS) ogłosiły wspólnie Sygnatariusze memorandum nawołują do szybkiej dekarbonizacji wszystkich sektorów, nie później niż 2030r.

Dokument został ogłoszony na specjalnym sympozjum "Safeguarding Our Climate, Advancing Our Society” w obecności szefa delegacji watykańskiej na COP24 Bruno-Marie Duffe i Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka. Wśród mówców był także Mario Molina, laureat Nobla za odkrycie dziury ozonowej, Nicholas Stern, bardzo ceniony współczesny ekonomista i wielu innych świetnych naukowców, duchownych i liderek.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.