Klimat

Eksperci ONZ wzywają Polskę do zapewnienia bezpłatnego i pełnego uczestnictwa w rozmowach klimatycznych

12 maja 2018 min
(galeria fotografii)

GENEWA (7 maja 2018 r.) - Polska powinna zapewnić bezpłatny i pełny udział w Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24) pod koniec roku, eksperci ONZ ds. Praw człowieka *, powołując się na obawy dotyczące nowej ustawy o bezpieczeństwie, która mogłaby utrudniać udział społeczeństwa obywatelskiego.

Ekolodzy wyrazili zaniepokojenie ustawodawstwem, które zostało napisane specjalnie na konferencję w Polsce, mówiąc, że może to wpłynąć na ich prawa do prywatności, pokojowego zgromadzania się i uczestnictwa. Eksperci ONZ poruszyli tę kwestię, ponieważ rząd polski poinformował urzędników o przygotowaniach do COP24 podczas Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatycznych w Bonn.

"Doceniamy zaangażowanie rządu w organizację konferencji klimatycznej, której celem jest zapewnienie, że będzie ona odbywać się w chroniony i bezpieczny sposób" - powiedzieli.

"Ponieważ COP24 podejmie ważne decyzje dotyczące wdrożenia porozumienia paryskiego i ustali wyzwania w zakresie działań łagodzących, ważne jest, aby Polska osiągnęła właściwą równowagę pomiędzy obawami dotyczącymi bezpieczeństwa z jednej strony, a podstawowymi swobodami zgromadzeń, uczestnictwa i prywatności z drugiej.

"Aby COP24 okazał się prawdziwym sukcesem, polski rząd musi zrobić wszystko, co w jego mocy, by przygotować i utrzymać spotkanie w sposób ułatwiający negocjacje w sprawie zmian klimatu, a także zapewniający znaczącą przestrzeń obywatelską wolną od zbędnego nadzoru i ograniczeń".

Eksperci ONZ poprosili rząd do udzielenia odpowiedzi na ich komunikat ** ze szczegółowymi wyjaśnieniami.

"W miarę postępów w walce ze zmianami klimatu, rządy powinny zachęcać i zapewniać pełny i znaczący udział społeczeństwa w tych krytycznych wielostronnych dyskusjach. Wszyscy patrzą w stronę polskiego rządu, aby zobaczyć, jak gospodarz i prezydent COP24 dotrzyma swoich zobowiązań w zakresie praw człowieka i utrzyma swoją odpowiedzialność za zapewnienie swobodnego i nieskrępowanego dostępu do szerszego uczestnictwa "- stwierdzili eksperci.

"Jesteśmy gotowi współpracować z rządem i doradzać, jak osiągnąć ten ważny cel".

Wyróżnione obawy dotyczące praw człowieka:

  1. Wydaje się, że art. 17 daje szerokie uprawnienia nadzorcze policji i tajnym służbom do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych wszystkich uczestników COP24, na podstawie istniejącego prawodawstwa umożliwiającego taki nadzór podejrzanych przestępców i osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. Zastosowanie takiego założenia na uczestników COP24 wydaje się być nieuzasadnione i niezrównoważone. Tak szeroki nadzór nie podlega kontroli sądowej;
  2.  Wydaje się, że art. 22 uniemożliwia spontaniczne pokojowe zgromadzenia w Katowicach, które ze względu na oczekiwany rozwój negocjacji COP24 powinny być tolerowane, aby umożliwić swobodne i pokojowe przeprowadzanie spontanicznych protestów

COP24 odbędzie się w Katowicach od 26 listopada do 16 grudnia.


(**) Komunikat ekspertów ONZ został przesłany do rządu polskiego w dniu 23 kwietnia 2018 r.

(*) Pan John H. Knox, Specjalny Sprawozdawca ds. Praw człowieka i środowiska; David Kaye, specjalny sprawozdawca ds. Promowania i ochrony prawa do wolności opinii i wypowiedzi, Michel Forst, specjalny sprawozdawca ds. Sytuacji obrońców praw człowieka, Clement Nyaletsossi Voule, specjalny sprawozdawca ds. Prawa do wolności pokojowego zgromadzenia i stowarzyszenia, pana Joe Cannataci, specjalnego sprawozdawcy ds. prawa do prywatności, i są częścią tak zwanych specjalnych procedur Rady Praw Człowieka.

Specjalni sprawozdawcy są częścią tak zwanych specjalnych procedur Rady Praw Człowieka. Procedury specjalne, największa liczba niezależnych ekspertów w systemie praw człowieka ONZ, to ogólna nazwa niezależnych mechanizmów ustalania i monitorowania przez Radę. Procedury specjalne Posiadacze mandatu to niezależni eksperci ds. Praw człowieka wyznaczani przez Radę Praw Człowieka w celu rozwiązywania konkretnych sytuacji krajowych lub kwestii tematycznych we wszystkich częściach świata. Nie są pracownikami ONZ i są niezależni od jakiegokolwiek rządu lub organizacji. Służą one w swoim indywidualnym charakterze i nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę.

W przypadku zapytań i wniosków medialnych prosimy o kontakt: Jamshid Gaziyev (+41 22 917 9183 / jgaziyev@ohchr.org);

W sprawie zapytań dotyczących mediów związanych z innymi niezależnymi ekspertami ONZ prosimy o kontakt:
Jeremy Laurence, UN Human Rights - Media Unit (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

W tym roku przypada 70. rocznica Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przyjętej przez ONZ 10 grudnia 1948 r. Powszechna Deklaracja - przetłumaczona na rekord świata w 500 językach - jest zakorzeniona w zasadzie, że "wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. "Każdy dzień ma znaczenie dla każdego. Na cześć 70. rocznicy tego niezwykle wpływowego dokumentu i aby zapobiec erozji jego zasad życiowych, namawiamy ludzi do obrony praw człowieka: www.standup4hu

tytul: Nysa Łużycka prosi o pomoc!tytul: Zbliża się dzień dziecka w Worku Turoszowskim.  Czy wszystkie dzieci dostają  naprawdę to, co najlepsze?tytul: Śniardwy muszą być czyste!tytul: Fikcja tanich mieszkań w Warszawietytul: Organizacje społeczne apelują do Allianz o uszczelnienie polityki klimatycznej i odcięcie się od firm węglowychtytul: Weź Oddech - spływ Nysą Łużycką!tytul: Apel do Commerzbanku: finansowanie węgla ma negatywny wpływ na zdrowie Polakówtytul: Ratujmy Śniardy przed zaśmieceniem!
view_list  inne artykuły z tematu Klimat:
mh

Jak ochłodzić miasta?

Związane ze zmianami klimatu fale upałów są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców miast ze względu na efekt miejskiej wyspy ciepła. Upały szkodzą nie tylko ludziom, lecz także środowisku, ponieważ urządzenia wykorzystywane do chłodzenia pomieszczeń zużywają dużo energii – m.in. z tego powodu 4 czerwca 2018 r. padł kolejny rekord zapotrzebowania na prąd w Polsce latem.

mh

Szczyt *spontaniczności* – przygotowania do COP 24 w Katowicach

Krytyka z pozycji ekologicznej, obywatelskiej czy działania artystycznego rodzi się często jako wyraz spontanicznego i kreatywnego skojarzenia pewnych faktów oraz mobilizującej woli wyrażenia tego na zewnątrz.

mh

Klimat i nauka vs polityka

Obecna sytuacja klimatyczna wymaga drastycznych działań. Trudno ukryć, że większość tych działań i trudnych decyzji musi zostać podjęta przez polityków.

mh

COP 23 w Bonn – antynagroda dla Polski, szacunek dla Syrii, wstyd dla USA

Tego można się było spodziewać. Polska została laureatem nagrody „Skamielina dnia”. Ale są inne rewelacje - nie wiadomo tylko czy się cieszyć, czy zapłakać

mh

Rozpoczął się Szczyt Klimatyczny COP 23 w Bonn - Między porozumieniem Paryskim a Katowickim

Warto utworzyć nagrodę imienia Scarlet O’Hary. Przyznawana byłaby wszystkim tym, którzy lubią odkładać sprawy na przyszłość. Nikt tak pięknie bowiem jak bohaterka „Przeminęło z wiatrem” nie mówił: „Nie chcę teraz o tym myśleć. Pomyślę o tym jutro”.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.