opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Ratujmy Rzeki

Żegluga łączy czy dzieli?

19 kwietnia 2018 min
(galeria fotografii)

Radek Gawlik: relacja subiektywna z  pierwszego  dnia I międzynarodowej konferencji „Żegluga łączy” organizowanej przez Ministerstwo Transportu wraz z ONZ ( sesja- Koordynowany rozwój śródlądowych dróg wodnych- strategia globalna)

https://konferencjaiww.pl/

Zacznę od podsumowania.

Konferencja to propagandowy popis ministra Gróbarczyka z zaproszeniem gości z całego świata. On i goście zagraniczni podkreślali wielokrotnie proekologiczność transportu. Nie usłyszałem o konflikcie z funkcją ochrony przeciwpowodziowej, czy ochroną przyrody ( może poza kopcącymi silnikami, które się wymienia na LPG  min. w Chinach). Nie słyszałem o wątpliwej ekonomii prucia rzek. Trochę zaskrzeczały dane, gdy przedstawicielka KE powiedziała, że żegluga ma mały udział 4 % w transporcie, oraz ze wydali 1,5 mld euro na 500 mld potrzeb.  Wystąpienie z różnych stron świata- mozaika niewiele wnosząca, poza wiedzą, co tam w Tajlandii myśli ministerstwo transportu o żegludze. Poszły  natomiast setki tys. zł  z budżetu na konferencję, która jednak dzieli - na iluzję rozwojową, jaką jest żegluga śródlądowa w Polsce.

Konferencja ma solidny i kosztowny wystrój i catering, gadżety. Na otwarciu w zaciemnionym centrum konferencyjnym koło zabytkowej Hali Stulecia nie za dużo ludzi. Sala wypełniona w 1/3 ( ok 150 osób).

Miałem nie iść na to show, proponowałem raczej protest pod miejscem konferencji, ale nie miałem sił i zasobów, czasu , aby to zrobić ( godz. 10.00 byłaby idealna, media nakręciły Ministra – początek  o 9.00 i sfilmowałyby protest). Jednak namówiono mnie - zgłosiłem się, wytrzymałem kilka godzin z rosnącym poczuciem straty czasu.

Pan Kamil Wyszkowski z Global Compact zahaczył mnie „panie ministrze” i podszedł w kuluarach przed konferencją. Powiedziałem mu od razu: popieram Pana działania w sprawie smogu, ale tu zaangażowanie ONZ to błąd. To wspieranie planów rządu w sprawie rzek, gorszych niż za Gierka. Trochę stężał mój rozmówca i zaczął się tłumaczyć, że ONZ tego nie popiera, to jest płaszczyzna do dyskusji, ale trzeba w niej brać udział, że zachęcał osobiście partie opozycyjne do włączenie się do dyskusji, też KRR (Koalicja Ratujmy Rzeki). Powiedziałem, że ja jestem w imieniu KRR i wiem jak organizuje dyskusję PiS - tak aby jej nie było. Zapraszał  jednak do spotkania i dyskusji w siedzibie ONZ, gwarantują warunki do niej i są możliwości. Dostałem wizytówkę.

Wystąpienia uczestników

Poniżej relacje spisane na żywo na komputerze z wystąpień, wiec na pewno nie stenogramy

Minister  Gróbarczyk

– otwierające wystąpienie;  wymienia przybyłych dygnitarze wodni z  Białorusi, Nigru, Portugalii, Malezji, Rosji, Chin
-modernizacja 3 dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, Konwencja AGN, E 30, E 40, E 70- elementy transeuropejskiej sieci transportowej, zdeterminowani , aby to osiągnąć.
-pobudza turystykę, rozwój żeglugi najbardziej ekologiczne źródło transportu. Problem ilości wody. Teraz dbanie o wodę jest łatwiejsze- jego ministerstwo od stycznia wszystkim kieruje.
„Żegluga łączy”

  Andriej Wasiljew, z-c sekretarza generalnego Komisja Ekonomiczna  ONZ

powtarza korzyści ekologiczne żeglugi śródlądowej, wymienia cele paneurpejskie i konferencje na temat dróg wodnych, mówi o zrównoważonym transporcie i zrównoważonym rozwoju, potrzebna wola polityczna do rozwoju żeglugi a ta jest wydajna i zrównoważona.

P. Magda Kopczyńska, w imieniu komisarz UE ds. transportu

Komisarz   nie może uczestniczyć jest zaangażowany w Strasburgu w dyskusje na temat nowej perspektywy finansowej;
-transport multimodalny winien stać się  sposobem odpowiedzi na problemy ( ochrona środowiska, efektywność, skutki gospodarcze),
- to nie jest konkurencja miedzy różnymi rodzajami transportu; żegluga potrzebuje innych rodzajów transportu- transport to system- to jest podejście UE;
- prawda jest niestety taka, że żegluga jest niewystarczająco wykorzystana , udział w UE -4 %; potrzebuje to czasu i  nie może być rozwiązane  tylko na poziomie 1 kraju; dla żeglugi integracja z innymi rodzajami transportu jest podstawowym wyzwaniem; KE współfinansowała ponad 52 projekty na 1,5 mld Euro ( pierwotny ich projekt obejmujący potrzeby 500 mld Euro)
- najczystszy rodzaj transportu, z def najmniejszy wpływ na środowisko, zrównoważony rozwój jest trudny do osiągniecia ( jakoś dookoła tłumaczy- konieczność przekształcenia rzek ?!); część floty wymaga modernizacji- ekologiczne silniki, wyższe standardy
- cyfryzacja, rozwiąże część naszych problemów; I rodzaj transportu w UE, który miał swoje przepisy prawne dotyczące usług informacyjnych; uproszczenie relacji miedzy administracją a przedsiębiorcami
- na ile ten sektor jest atrakcyjny dla młodych ludzi, perspektywa kariery długoterminowa, trudny temat w całej UE, unijny certyfikat kwalifikacji

Panel dyskusyjny:

Min.  Marek Gróbarczyk,

zagajenie- ta konferencja ma niezwykle istotne znaczenie,  żegluga ma głęboko zakorzenioną tradycje, większość towarów po wojnie była transportowane drogą śródlądową? ( po której wojnie o Infalnty ?);   multimodalność musi zacząć funkcjonować – wymienia po ang. „climate change”, zanieczyszczenie powietrza, połączenie Odrzańskiej Drogi Wodnej z Dunajem i Łabą -powołano  grupy z Czechami i Słowacja, podobnie grupa z Białorusią- połączenie przez Brześć z M. Czarnym, i droga E70. Koledzy z Niemiec poparli korytarz Dolnej Odry, połączenie z Bałtykiem ( roztacza wizję ruchu na wszystkich frontach wodnych);
- podjęli bardzo konkretne działania dotyczące studium wykonalności- port szczeciński- już przygotował  dla Odry i port gdański- dla Wisły
- dziękuje KE, wraz z nią będą realizować studium kosztów i korzyści, aby dopiąć pakiet dokumentów rozpoczynających inwestycje;  chcą rozpocząć nowe i dokończyć te stare czasem ślimaczące się
- inwestycje mogą i musza iść  w parze z pełną ekologią, nie wyobrażamy sobie aby ekologiczny transport mógł być wprowadzany inaczej

Anatol Sivak,min transportu Białorusi,

ważna składowa, prawie 2 tys. km dróg wodnych, przewozy do 15 mln t towarów, 1000 statków, tonaż 120 tys t.
- przyjęto program państwowy rozwoju transportu, znajduje się fragment trasy E 70, nie mamy dostępu do morza, ale program uwzględnia odtworzenie tego dostępu modernizacja śluz na Va,
- wspólnie z rządem Ukrainy opracowali kartę drogową?
- widzą także tendencje ekologiczne?
- liczy na rozwój współpracy z PL

Ana Paula Menndez Vitoriino,  Minister ds. morskich Portugalii

mały kraj, ale 97 % graniczy z wodą, linia brzegowa 5. w Europie, terytorium morskie 3. w Europie, 3 % PKB związane z gosp. morską, oczekuje się ,że PKB podwoi się do r 2020, jeśli chodzi o gosp. morską?
- Portugalia hubem dla LNG, gazu z USA
- rzeki portugalskie i hiszpańskie po ok 1000 km, Duro i Tag, uznano je jako element systemu dróg UE, element łączący porty morskie- proj. zwiększania konkurencyjności portów, proj. przechodzenia z transportu drogowego ciężarówkami na barki, chcą wykorzystać potencjał tych 2 rzek

Jiang Mingbao, główny Inż. Mini Transportu,

mówił po chińsku sprawnie, nie było tłumaczenie na polski ( tłum. na ang. francuski), sporo uczestników wyszło z sali
- kontynuują ujarzmianie Yangcy, ponad 120 tys km dróg wodnych(?), statystyka przewozów ilości statków imponująca, (ale za szybko na mnie płynęły liczby), promują zintegrowane systemy transportowe;
wymienia jakieś miliardy Yuanów na wsparcie wymiany silników min na LNG; redukcja emisji,
problem: niebezpieczne cargo i odpady, zakaz wożenia niebezpiecznych chemikaliów po wodach śródlądowych,

Siergiej Aristow, z-ca Ministra Transportu Federacji Rosyjskiej

Ponad 100 tys. km rzek spławnych, dotyczy to rzek głównie na terenie Syberii, 108 śluz, wszystko wspierane z budżetu państwa , 120 mln t towarów, w kierunku północy  przewożą 18 mln t towarów, nie ma alternatywy dla transportu wodnego; 30 tys. statków; flota komercyjna, średni wiek statków 30-40 lat,  w ostatnich latach zbudowano ok 700 nowych statków
Największe   (ponad 6 tys. km) rzeki Rosji połączone za pomocą kanałów można się dostać do 5 mórz, zapewniają głębokość 4 m, obecnie ograniczenie, nie wszędzie ta głębokość osiągalna, węzły hydrologiczne – zakończenie 2021, budżet ok 1 mld dol;
-obecnie śluzy , drogi wykorzystywane bezpłatnie przez podmioty gospodarcze
- szansa transport multimodalny, wcześniej mniej uwagi poświęcano transportowi wodnemu a więcej kolei
- ekologia, coraz ważniejsza, zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska, wymagania wobec statków
(Tu skończył się czas sesji, a zostało jeszcze 3 mówców)

Pailin Chuchottaworn- wiceminister transportu Tajlandii

Art. 65 konstytucji Tajlandii- zasada zrównoważonego rozwoju, kierując się filozofia gosp. samowystarczalnej, aktywnie promuje łączność wewnątrz granic i poza nim ( Mekkong- handel międzynarodowy i turystyka)
- duże znaczenie dla obsługi wewnętrznej i handlu międzynarodowego

Tu wyczerpała się moja zdolność siedzenia i słuchania

Radek Gawlik

tytul: Niemcy 2030 r - 60% mniej elektrowni węglowychtytul: Bogatynia, jedno z najbardziej zanieczyszczonych miast – co dalej?tytul: Informacja prasowa Polskiego Alarmu Smogowegotytul: Recykling rejs - finał w Nowej Solitytul: Konferencja w Brzegu na brzegu (Odry)tytul: Dolny Śląsk bez Smogu - Podsumowanietytul: Odkrywka Złoczew oznacza miliardowe straty dla rolnictwatytul: Dzień Ziemi na Odrze
view_list  inne artykuły z tematu Ratujmy Rzeki:
mh

„Wszystkie rzeki prowadzą do morza”.

II konferencja KRR:  WSZYSTKIE RZEKI PROWADZĄ DO MORZA.
16-17 kwietnia w Gdańsku sprawdzamy jak faktycznie dbamy o nasze rzeki - zapraszamy!

mh

Jak wygląda Przekop Mierzei z kapitańskiego mostka?


Projekt jest bardzo stary i sięga końca XIX wieku.

mh

Przekop Mierzei: jak za jednym zamachem zaszkodzić Przyrodzie, stracić dużo pieniędzy i nie uzyskać nic w zamian

Przekop przez Mierzeję Wiślaną nie jest pomysłem nowym, podobnie jak koncepcje zasypania Zatoki Puckiej, zabudowy Wisły czy zabetonowania Półwyspu Helskiego.

mh

Skarga EKO-UNII do Komisji Europejskiej na rozpoczęcie Przekopu Mierzei Wiślanej

Skarga dotyczy rozpoczęcia realizacji bez wymaganych zgód środowiskowych inwestycji Przekopu Mierzei Wiślanej i budowy kanału żeglownego przez 3 obszary Natura 2000  ( inwestycja „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat”)

mh

pomorskie.eu: Rząd nie słucha ani Komisji Europejskiej, ani samorządów. Rozpoczęła się wycinka lasów na Mierzei Wiślanej

Aleksander Olszak:
W piątek, 15 lutego 2019 r., ciężki sprzęt leśników wjechał na teren budowy przekopu Mierzei Wiślanej. Pozwolenie na wycinkę drzew, w ogromnym pośpiechu, wydał wojewoda pomorski. Odbywa się ona pomimo postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowej decyzji oraz zastrzeżeń Komisji Europejskiej.

mh

Decyzja środowiskowa o przekopie Mierzei Wiślanej do zmiany

RDOŚ w Olsztynie działa pod naciskiem polityków, którzy tworzą fakty medialne?

Wrocław, Warszawa, 15.01.2019 r.
Komunikat prasowy Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA oraz Fundacji Strefa Zieleni

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.