opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Elektrownie

Czy Allianz będzie prowadzić zrównoważoną politykę niezależnie od regionu?

16 lutego 2018 min
(galeria fotografii)

Działalność Allianz na Zachodzie staje się coraz bardziej zrównoważona... czy firma utrzyma standardy i przejmie pełną odpowiedzialność społeczną za swoje inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej?

Allianz wycofuje się z własnych inwestycji węglowych, ale nie z wartych ponad bilion dolarów aktywów zewnętrznych, którymi zarządza poprzez swoje jednostki zależne, np. PIMCO i Allianz Poland S.A. Na koniec roku 2017 inwestycje Allianz w polski sektor węglowy wyniosły 36 milionów euro, szczególnie w takich spółkach jak: PGE, ZE PAC, Enea, Energa, Famur, Kogeneracja1. 

Podczas gdy większość krajów OECD przestawia swój system energetyczny na bardziej zrównoważone i odnawialne źródła, Polska nadal planuje budowę nowych kopalni węgla i elektrowni węglowych. Polskie spółki węglowe chcą zbudować elektrownie o mocy ponad 10 GW – trwa budowa bloków o mocy 3,2 GW2.

Największą aktualnie planowaną elektrownią w Polsce jest Ostrołęka C (1000 MW). Głównym inwestorem elektrowni Ostrołęka C jest w pełni państwowa Energa SA wraz z państwową Enea SA. Inwestycja ta będzie miała istotne skutki zdrowotne, środowiskowe i ekonomiczne. Lokalna ludność będzie narażona na wysokie poziomy zanieczyszczeń. Według niezależnych ekspertów w ciągu przewidywanej, 40-letniej eksploatacji elektrownia Ostrołęka C może spowodować 900-2000 przedwczesnych zgonów3, w zależności od zakładanych kosztów. Poza tym w strefie wpływu planowanej elektrowni znajdują się dwa obszary Natura 2000, pośrednio elektrownia będzie też oddziaływać na Puszczę Białą – kompleks leśny w obrębie Niziny Mazowieckiej4. Co więcej, zwrot z inwestycji nigdy nie zrównoważy kosztów, a przedsięwzięcie jest obarczone dużym ryzykiem5. Obie firmy mają wsparcie niektórych z największych w Polsce prywatnych funduszy emerytalnych (OFE), m.in. Aviva, Nationale-Nederlanden, Allianz Global Investors i OFE PZU6.

Kolejną "grubą rybą" na polskim rynku węgla jest PGE, która jest już drugim największym emitentem CO2 w Europie, a dwa zakłady tej firmy należą do europejskiej czołówki najważniejszych źródeł zanieczyszczenia: Belchatów i Turów. Mimo to PGE planuje rozbudowę elektrowni węglowych o dalsze 5.260 MW i pozostaje najbardziej ekspansywną firmą w sektorze energii węglowej w Europie7. Według danych dotyczących emisji w 2015, PGE odpowiada za większą liczbę przedwczesnych zgonów wskutek zanieczyszczenia powietrza niż jakakolwiek inna firma z sektora energii węglowej w Europie8.
Pomimo jednoznacznych dowodów, że PGE nie planuje dywersyfikacji i dostosowania swojej działalności do celów klimatycznych wyznaczonych w Paryżu, osiem towarzystw ubezpieczeniowych posiada akcje tej spółki o wartości 634 milionów euro, czyli 11,7% udziałów w spółce: wszystkie reprezentują europejski kapitał, z wyjątkiem amerykańskiego ubezpieczyciela MetLife. Nationale Nederlanden i Aviva (122 mln EUR) są zdecydowanie największymi inwestorami, następni to AEGON, AXA, Generali i Allianz. Między 2016 a 2017 r. Allianz i Generali zwiększyły swój udział w PGE.

Wzywamy Allianz do złożenia oficjalnej deklaracji o zaprzestaniu finansowania sektora węglowego w Polsce - bezpośrednio, jak i poprzez strony trzecie, oraz o odmowie udziału w UBEZPIECZANIU nowych projektów węglowych.
Chodzi zwłaszcza o takie firmy jak PGE (która zarządza kopalnią odkrywkową w Bełchatowie i elektrownią w Turowie, rozbudowuje elektrownię Opole, planuje nową odkrywkę w Złoczewie i Gubinie-Brodach), ZE PAC (która planuje trzy nowe kopalnie odkrywkowe o objętości ponad miliarda ton węgla brunatnego), Enea i Energa (które planują otwarcie nowej elektrowni Ostrołęka C), PGG, JSW i Bogdanka (które planują otwarcie nowych kopalni).

Oczekujemy konsekwencji i determinacji we wdrażaniu zasad i wymogów odchodzenia od węgla, czyli zakończenia ochrony wszystkich nowych i działających zakładów węglowych, kopalni i powiązanych projektów infrastrukturalnych oraz wycofania środków z firm, które planują inwestycje w nowe elektrownie węglowe, kopalnie i powiązaną infrastrukturę, generują ponad 30% energii z węgla lub posiadają moc zainstalowaną z węgla powyżej 10 GW, które uzyskują ponad 30% obrotów z węgla lub produkują ponad 20 milionów ton węgla rocznie lub które nie ogłosiły uczciwego planu odchodzenia od węgla.

Pragniemy przypomnieć Allianz, że rezygnacja z inwestycji w węgiel powinna obejmować zarówno własne aktywa ubezpieczycieli, jak i aktywa zarządzane w imieniu osób trzecich. Pełne zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi nie może być ograniczone terytorialnie, ponieważ wszyscy oddychamy tym samym powietrzem.

Jeśli macie Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu. 

Dane kontaktowe
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE", www.rozwojtak-odkrywkinie.pl
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, www.eko-unia.org.pl
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, www.pracownia.org.pl

Kuba Gogolewski, k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl
Joanna Kubicka, kubicka.joanna@gmail.com 

tytul: Rok Rzeki Wisły, a Wisła dalej płynie!tytul: Stunning photos showcase the great outdoorstytul: Nowy rozdział skaryszewskich Wstępówtytul: Kajakjamboree tytul: Koniec karnawału: czas na rachunek sumienia i skuteczną walkę ze smogiem tytul: Prawo i Sprawiedliwość zgadza się na Rzeczpospolitą Myśliwskątytul: EkoWalentynki 2018 - zbierzemy 1 milion baterii!tytul: Kajak Jamboree Gdynia 17 02 2018
view_list  inne artykuły z tematu Elektrownie:
mh

Generali żegna się z węglem

Generali, jeden z gigantów ubezpieczeniowych, ogłosił dziś przyjęcie nowej polityki, która wykluczy ubezpieczenia dla nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz dla nowych klientów o znaczącym (powyżej 30 proc.) udziale węgla w produkcji energii lub generowanych przychodach. To kolejna firma ubezpieczeniowa, która powoli żegna się z węglem w ramach światowego trendu odchodzenia od finansowania oraz ubezpieczania projektów i firm związanych z paliwami kopalnymi.

mh

Organizacje społeczne apelują do Allianz o uszczelnienie polityki klimatycznej i odcięcie się od firm węglowych

9 maja br. przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wziął udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Allianz w Monachium, by wezwać niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe do zaprzestania ubezpieczania spółek zaangażowanych w szkodliwe projekty węglowe. 

mh

Apel do Commerzbanku: finansowanie węgla ma negatywny wpływ na zdrowie Polaków

Działacze ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA uczestniczyli w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Commerzbanku w Frankfurcie nad Menem.

mh

Niemcy 2030 r - 60% mniej elektrowni węglowych

Niemcy spalają więcej węgla niż Polacy. To bardzo częsty zarzut powtarzany w Polsce, który ma uzasadniać nasze „przywiązanie do węgla, aż po grób”. Za rzadko się mówi, przy tej okazji, że wiatr i słońce w Niemczech dostarczają ponad 1/3 energii elektrycznej.  Ten udział stale rośnie.
Federalny minister nowego rządu niemieckiego potwierdza redukcję emisji z elektrowni węglowych o 60 % do 2030r. Hania Schudy przetłumaczyła ważne informacje z Niemiec.
Zapraszamy do czytania.
Radek Gawlik, EKO-UNIA

mh

Apel do mBanku: finansowanie węgla wpływa na zmiany klimatyczne i zdrowie

Ekolodzy ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA wzięli udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy mBanku by wezwać bank do poprawy jego polityki klimatycznej i zaprzestania finansowania spółek, które planują nowe projekty oparte na węglu.

mh

Czy Generali wycofa się z finansowania węgla?

Spalanie węgla jest największym źródłem emisji dwutlenku węgla oraz przyczyną tysięcy przedwczesnych zgonów każdego roku. Każdego dnia w Europie umierają przedwcześnie 53 osoby z powodu zanieczyszczeń pochodzących z elektrowni węglowych. - Wzywamy do wycofania inwestycji w energetykę węglową oraz wykluczenia z ubezpieczeń przemysłu węglowego – apelują organizacje ekologiczne.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.