Elektrownie

Czy Allianz będzie prowadzić zrównoważoną politykę niezależnie od regionu?

16 lutego 2018 min
(galeria fotografii)

Działalność Allianz na Zachodzie staje się coraz bardziej zrównoważona... czy firma utrzyma standardy i przejmie pełną odpowiedzialność społeczną za swoje inwestycje w Europie Środkowo-Wschodniej?

Allianz wycofuje się z własnych inwestycji węglowych, ale nie z wartych ponad bilion dolarów aktywów zewnętrznych, którymi zarządza poprzez swoje jednostki zależne, np. PIMCO i Allianz Poland S.A. Na koniec roku 2017 inwestycje Allianz w polski sektor węglowy wyniosły 36 milionów euro, szczególnie w takich spółkach jak: PGE, ZE PAC, Enea, Energa, Famur, Kogeneracja1. 

Podczas gdy większość krajów OECD przestawia swój system energetyczny na bardziej zrównoważone i odnawialne źródła, Polska nadal planuje budowę nowych kopalni węgla i elektrowni węglowych. Polskie spółki węglowe chcą zbudować elektrownie o mocy ponad 10 GW – trwa budowa bloków o mocy 3,2 GW2.

Największą aktualnie planowaną elektrownią w Polsce jest Ostrołęka C (1000 MW). Głównym inwestorem elektrowni Ostrołęka C jest w pełni państwowa Energa SA wraz z państwową Enea SA. Inwestycja ta będzie miała istotne skutki zdrowotne, środowiskowe i ekonomiczne. Lokalna ludność będzie narażona na wysokie poziomy zanieczyszczeń. Według niezależnych ekspertów w ciągu przewidywanej, 40-letniej eksploatacji elektrownia Ostrołęka C może spowodować 900-2000 przedwczesnych zgonów3, w zależności od zakładanych kosztów. Poza tym w strefie wpływu planowanej elektrowni znajdują się dwa obszary Natura 2000, pośrednio elektrownia będzie też oddziaływać na Puszczę Białą – kompleks leśny w obrębie Niziny Mazowieckiej4. Co więcej, zwrot z inwestycji nigdy nie zrównoważy kosztów, a przedsięwzięcie jest obarczone dużym ryzykiem5. Obie firmy mają wsparcie niektórych z największych w Polsce prywatnych funduszy emerytalnych (OFE), m.in. Aviva, Nationale-Nederlanden, Allianz Global Investors i OFE PZU6.

Kolejną "grubą rybą" na polskim rynku węgla jest PGE, która jest już drugim największym emitentem CO2 w Europie, a dwa zakłady tej firmy należą do europejskiej czołówki najważniejszych źródeł zanieczyszczenia: Belchatów i Turów. Mimo to PGE planuje rozbudowę elektrowni węglowych o dalsze 5.260 MW i pozostaje najbardziej ekspansywną firmą w sektorze energii węglowej w Europie7. Według danych dotyczących emisji w 2015, PGE odpowiada za większą liczbę przedwczesnych zgonów wskutek zanieczyszczenia powietrza niż jakakolwiek inna firma z sektora energii węglowej w Europie8.
Pomimo jednoznacznych dowodów, że PGE nie planuje dywersyfikacji i dostosowania swojej działalności do celów klimatycznych wyznaczonych w Paryżu, osiem towarzystw ubezpieczeniowych posiada akcje tej spółki o wartości 634 milionów euro, czyli 11,7% udziałów w spółce: wszystkie reprezentują europejski kapitał, z wyjątkiem amerykańskiego ubezpieczyciela MetLife. Nationale Nederlanden i Aviva (122 mln EUR) są zdecydowanie największymi inwestorami, następni to AEGON, AXA, Generali i Allianz. Między 2016 a 2017 r. Allianz i Generali zwiększyły swój udział w PGE.

Wzywamy Allianz do złożenia oficjalnej deklaracji o zaprzestaniu finansowania sektora węglowego w Polsce - bezpośrednio, jak i poprzez strony trzecie, oraz o odmowie udziału w UBEZPIECZANIU nowych projektów węglowych.
Chodzi zwłaszcza o takie firmy jak PGE (która zarządza kopalnią odkrywkową w Bełchatowie i elektrownią w Turowie, rozbudowuje elektrownię Opole, planuje nową odkrywkę w Złoczewie i Gubinie-Brodach), ZE PAC (która planuje trzy nowe kopalnie odkrywkowe o objętości ponad miliarda ton węgla brunatnego), Enea i Energa (które planują otwarcie nowej elektrowni Ostrołęka C), PGG, JSW i Bogdanka (które planują otwarcie nowych kopalni).

Oczekujemy konsekwencji i determinacji we wdrażaniu zasad i wymogów odchodzenia od węgla, czyli zakończenia ochrony wszystkich nowych i działających zakładów węglowych, kopalni i powiązanych projektów infrastrukturalnych oraz wycofania środków z firm, które planują inwestycje w nowe elektrownie węglowe, kopalnie i powiązaną infrastrukturę, generują ponad 30% energii z węgla lub posiadają moc zainstalowaną z węgla powyżej 10 GW, które uzyskują ponad 30% obrotów z węgla lub produkują ponad 20 milionów ton węgla rocznie lub które nie ogłosiły uczciwego planu odchodzenia od węgla.

Pragniemy przypomnieć Allianz, że rezygnacja z inwestycji w węgiel powinna obejmować zarówno własne aktywa ubezpieczycieli, jak i aktywa zarządzane w imieniu osób trzecich. Pełne zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności za środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi nie może być ograniczone terytorialnie, ponieważ wszyscy oddychamy tym samym powietrzem.

Jeśli macie Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu. 

Dane kontaktowe
Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE", www.rozwojtak-odkrywkinie.pl
Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, www.eko-unia.org.pl
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, www.pracownia.org.pl

Kuba Gogolewski, k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl
Joanna Kubicka, kubicka.joanna@gmail.com 

tytul: Rok Rzeki Wisły, a Wisła dalej płynie!tytul: Stunning photos showcase the great outdoorstytul: Nowy rozdział skaryszewskich Wstępówtytul: Kajakjamboree tytul: Koniec karnawału: czas na rachunek sumienia i skuteczną walkę ze smogiem tytul: Prawo i Sprawiedliwość zgadza się na Rzeczpospolitą Myśliwskątytul: EkoWalentynki 2018 - zbierzemy 1 milion baterii!tytul: Kajak Jamboree Gdynia 17 02 2018
view_list  inne artykuły z tematu Elektrownie:
mh

Generali żegna się z węglem

Generali, jeden z gigantów ubezpieczeniowych, ogłosił dziś przyjęcie nowej polityki, która wykluczy ubezpieczenia dla nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz dla nowych klientów o znaczącym (powyżej 30 proc.) udziale węgla w produkcji energii lub generowanych przychodach. To kolejna firma ubezpieczeniowa, która powoli żegna się z węglem w ramach światowego trendu odchodzenia od finansowania oraz ubezpieczania projektów i firm związanych z paliwami kopalnymi.

mh

Organizacje społeczne apelują do Allianz o uszczelnienie polityki klimatycznej i odcięcie się od firm węglowych

9 maja br. przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wziął udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Allianz w Monachium, by wezwać niemieckie przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe do zaprzestania ubezpieczania spółek zaangażowanych w szkodliwe projekty węglowe. 

mh

Apel do Commerzbanku: finansowanie węgla ma negatywny wpływ na zdrowie Polaków

Działacze ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA uczestniczyli w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Commerzbanku w Frankfurcie nad Menem.

mh

Niemcy 2030 r - 60% mniej elektrowni węglowych

Niemcy spalają więcej węgla niż Polacy. To bardzo częsty zarzut powtarzany w Polsce, który ma uzasadniać nasze „przywiązanie do węgla, aż po grób”. Za rzadko się mówi, przy tej okazji, że wiatr i słońce w Niemczech dostarczają ponad 1/3 energii elektrycznej.  Ten udział stale rośnie.
Federalny minister nowego rządu niemieckiego potwierdza redukcję emisji z elektrowni węglowych o 60 % do 2030r. Hania Schudy przetłumaczyła ważne informacje z Niemiec.
Zapraszamy do czytania.
Radek Gawlik, EKO-UNIA

mh

Apel do mBanku: finansowanie węgla wpływa na zmiany klimatyczne i zdrowie

Ekolodzy ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA wzięli udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy mBanku by wezwać bank do poprawy jego polityki klimatycznej i zaprzestania finansowania spółek, które planują nowe projekty oparte na węglu.

mh

Czy Generali wycofa się z finansowania węgla?

Spalanie węgla jest największym źródłem emisji dwutlenku węgla oraz przyczyną tysięcy przedwczesnych zgonów każdego roku. Każdego dnia w Europie umierają przedwcześnie 53 osoby z powodu zanieczyszczeń pochodzących z elektrowni węglowych. - Wzywamy do wycofania inwestycji w energetykę węglową oraz wykluczenia z ubezpieczeń przemysłu węglowego – apelują organizacje ekologiczne.

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.