opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Smog

Dlaczego zakaz palenia węgla i drewna w uzdrowiskach, Wrocławiu i kotlinach górskich?

18 września 2017 min
(galeria fotografii)

Dlaczego coś czym paliliśmy setki lat nagle staje się nie do przyjęcia, do zmiany?

Palimy węgiel ogrzewając domy od rewolucji przemysłowej, czyli ponad 150 lat. Drewno jeszcze dłużej, zapewne tysiące lat. Dlaczego zatem Ci co chronią powietrze, w uchwałach antysmogowych dla Krakowa i dla D. Śląska proponują zakaz ogrzewania paliwami stałymi, czyli węglem i drewnem?
W Krakowie leżącym w wielkiej kotlinie nad Wisłą ten zakaz jest właśnie wdrażany. Piece i kotły na węgiel i drewno w szybkim tempie do 2019 r są wymieniane na inne nośniki energii przy dużym wsparciu budżetu miasta i funduszy UE.

Węgiel i drewno to brudne paliwa. Węgiel to paliwo nieodnawialne, powszechnie w Polsce służące do ogrzewania domów i odpowiedzialne za niską emisję i smog. A dlaczego drewno? Badania na Politechnice Śląskiej dotyczące spalania drewna wskazują na bardzo wysokie emisje groźnych pyłów zawieszonych, wyższe o ok 20 razy od emisji w porównywalnych warunkach z węgla. Jednocześnie spalanie drewna może być korzystne ze względu na ochronę klimatu. Jednak to paliwo staje się odnawialne tylko w wypadku zamknięcia bilansu. Czyli, jeśli co najmniej tyle samo drewna przyrasta i wiąże CO2, ile jest spalane w danym roku. Niestety udział w tworzeniu smogu przez spalanie drewna jest równie znaczący jak węgla, a pyły zawieszone są odpowiedzialne na D. Śląsku za ofiar śmiertelne i różne choroby.

Projekt uchwały antysmogowej przedstawiony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiera wprowadzenie zakazu paliw stałych od 2024 r we Wrocławiu i 10-ciu uzdrowiskach. Wielu obywateli jest przekonanych, że te zakazy nie wystarczą, że należy poszerzyć je na inne gminy leżące w kotlinach w górach i na pogórzu jak Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska Poręba, ale też najbardziej skażona gmina w Polsce- Nowa Ruda. Należy dodać tu też gminy leżące w otulinach uzdrowisk, z których napływa skażone powietrze jak np. Wałbrzych w stosunku Szczawna Zdrój.

Dlaczego coś czym paliliśmy setki lat nagle staje się nie do przyjęcia, do zmiany?

Po pierwsze zdrowie.

Wyliczenia oparte o poziomy pyłów zawieszonych i metodyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pokazują, że przedwcześnie umiera nas rocznie na D. Śląsku 3 tys. osób w tym 1 tysiąc we Wrocławiu. 12 tys. dzieci dodatkowo choruje na zapalenie oskrzeli. To tylko wierzchołek czarnej góry skutków zdrowotnych smogu. Naprawdę ofiar i chorych jest znacznie, znacznie więcej. Są inne trucizny, którymi oddychamy w powietrzu, których nie ma w tej statystyce. To rakotwórczy związek węglowodór aromatyczny- benzo(a)piren, powstający prawie wyłącznie ze spalania węgla i drewna w piecach. Jego norma jest przekraczana średniorocznie we Wrocławiu 4 razy, w Jeleniej Górze, Legnicy, Szczawnie Zdroju ok. 5 razy, natomiast w Nowej Rudzie aż 15 razy .

Co to oznacza? Tyle, że z każdym oddechem- PRZEZ CAŁY ROK , każdy mieszkaniec tych miast przez płuca wprowadza 4 lub 5 czy 15 razy ponad normę tej trucizny do krwiobiegu. Te ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu krążą i odkładają się naszym organizmie. W pewnym momencie zaczynają atakować zdrowe komórki rozpoczynając powstawanie nowotworów. Pyły zawieszone i benzo(a)piren to nie są jedyne trucizny. Nasze skażone powietrze zawiera min. metale ciężkie, tlenki azotu, formaldehyd, dioksyny i furany. Te trujące koktajle dotykają wszystkich, a szczególne nasze dzieci, których układ odpornościowy dopiero się kształtuje i osoby starsze, których układ już jest osłabiony.

Normy.

W działaniach dotyczących poprawy powietrza odwołujemy się do polskich norm stężeń pyłów zwieszonych PM 10 i PM2,5. One są niedoskonałe i bardzo zawyżone. Przykład wg WHO norma średnioroczna dla PM 2,5 to 10 ug/m3. Nasza norma - 25 ug/m3, to 2,5 raza więcej niż wg WHO!?

Wolimy się odwoływać do norm i naszego zdrowia. Z pyłem zawieszonym PM 2,5 naukowcy i lekarze nie mają wątpliwości. Im mniej go będzie tym lepiej, tym mniej przedwczesnych zgonów i zachorowań. Tak jak z azbestem, każde włókno azbestu może wywołać nowotwór, stad zakaz stosowania azbestu i akcja wycofywania go z całej gospodarki światowej. Na D. Śląsku też musimy eliminować pyły zawieszone jak azbest. Wycofywanie ze spalania węgla i drewna jest najskuteczniejsze.

Alternatywy.

Ludzie i politycy☹ tak przyzwyczaili się do węgla, a często do odpadów węglowych ( flotów, mułów), że nie wyobrażają sobie innych czystszych sposobów ogrzewania. Przypominamy: mamy gaz, ciepło sieciowe z elektrociepłowni, odnawialne źródła energii, pompy ciepła i prąd elektryczny. Te nośniki w połączeniu z ociepleniem, termorenowacją budynków, powinny nas prowadzić do oszczędzania energii, mniejszych potrzeb i kosztów. Uchwała ma pomóc w budowie programów transformacji energetycznej naszego ogrzewania z brudnego na czyste i zdrowe, oszczędnie, przez to nie drogie.

Skuteczność.

Zakaz jest łatwiejszy do wdrożenia i skuteczny. Unikamy kombinacji i oszukiwania przez jakąś grupę ludzi pod hasłem: „Polak potrafi” . Przejście na inne źródła ciepła od razu i trwale zmniejsza w danym miejscu ilość zanieczyszczeń. Piece węglowe proponowanej V klasy zmniejszają np. ilość emisji pyłów zawieszonych 10- krotnie, ale ekspertyza prof. Zwoździaka dla Wrocławia, wskazywała, że wariantem skutecznie poprawiającym i gwarantującym efekt dobrej jakości powietrza w całym Wrocławiu jest zakaz paliw stałych.

Prawo lokalne - zawiera podobne konkluzje.

„Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego dla strefy aglomeracji wrocławskiej” Sejmik Samorządowy przyjął 12.lutego 2014 r. Stwierdzono w nim, że spełnienie norm rakotwórczego benzo(a)pirenu do poziomu docelowego jest możliwe we Wrocławiu tylko po wprowadzeniu zakazu paliw stałych. Nie wprowadzono go jednak w obawie o skutki ekonomiczne. Z tego co nam wiadomo nikt wówczas nie liczył rzeczywistych kosztów potrzebnych działań oraz kosztów utraty życia i zdrowia związanych z wieloletnim narażeniem mieszkańców na ponadnormatywne stężenia.

Doradcy po co?

Problem jest złożony bardzo. Dlatego zarówno Marszałek Województwa , ale i Prezydent Wrocławia powołali swoje zespoły doradcze przygotowujące programy antysmogowe, które pracowały pierwszy 1,5 roku, drugi 1 rok czasu. Zespół ds. uchwały antysmogowej Marszałka jednogłośnie oraz większość ekspertów Zespołu Prezydenta Wrocławia ( poza urzędnikami) opowiedzieli się za zakazem paliw stałych dla Wrocławia i uzdrowisk. Jest pytanie jakie argumenty ma Miasto Wrocław , kwestionujące te rozwiązania? Nie widzimy ich? Pytam jakim prawem, na podstawie jakich racji, lekceważy się prace i opinię wybitnych ekspertów dwóch zespołów, którzy społecznie pracowali dla miasta i województwa?

Realizacja istniejącego Programu.

Za ambitnymi działaniami przemawia znikomy procent realizacji 10-letniego „Programu ochrony powietrza…”, który wystartował w 2014. Z Programu tego wynika, spełnienie norm jakości powietrza dla Wrocławia min przez zastąpienie węgla z ogrzewania podłączeniem do sieci ciepłowniczej, gazu, prądu do 2024 r. Po 3 latach realizacja programu we Wrocławiu wynosi ok 8%. W innych gminach jest jeszcze gorzej. Jeśli chcemy, aby ten Program - stanowiący zobowiązanie prawne dla wszystkich gmin na czele z Wrocławiem z jego ambicjami zostania Zieloną Stolicą Europy - niósł poprawę jakości powietrza- jak zamierzono do 2024r, wesprzyjmy te działania proponowanymi uchwałami antysmogowymi z ich terminami.

Rozwiązania na miarę wyzwania.

Mamy tak skażone powietrze w wielu gminach na D. Śląsku, że nie stać nas na półśrodki. Powinniśmy przyjąć ambitne i pewne rozwiązania. Uchwała Zarządu Województwa stanowi dobrą podstawę do oczyszczenia naszego powietrza w sensownej perspektywie.

Radosław Gawlik,
Dolnośląski Alarm Smogowy
Wrocław, wrzesień 2017

pobierz wzór petycji

 

tytul: RATUJMY RZEKItytul: Koalicja Recykling Góromtytul: Edukacyjna wystawa dla dolnośląskich szkółtytul: Ekospotkanie na Karolkowejtytul: Komunikat Dolnośląskiego Alarmu Smogowegotytul: Czy zaleją nas elektrośmieci?tytul: ANALIZA WISEEUROPA „UWALNIAJĄC UKRYTY POTENCJAŁ”tytul: Clean up the world w Gdańsku
view_list  inne artykuły z tematu Smog:
mh

Ministerstwo Środowiska robi ludzi w balona

Ministerstwo Środowisko ogłosiło dziś, z pewnym przytupem, ważne zmiany.

Tymi mają być nowe progi informowania i alarmowania o smogu. Ten pierwszy ma zostać zmieniony z 200 na 150 ug [PM10 na metr sześcienny średniodobowo]. Ten drugi i ważniejszy z 300 na 250.

mh

Rekuperacja zamiast oczyszczaczy!

Wszyscy chcemy chronić nasze dzieci przed smogiem. Zakup oczyszczaczy do szkół z budżetu Lublina to sukces radnych i rodziców, czy porażka?

mh

Alarm smogowy w miastach

Kolejny rok absurdu. Są w Polsce miasta, gdzie alarm smogowy trwałby 2 miesiące. U nas cisza

mh

PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywa

Polski Alarm Smogowy: Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z jednej strony zmieniane jest prawo i tworzone są  programy finansowego wsparcia do wymiany kotłów i termomodernizacji, z drugiej mamy duży problem z egzekwowaniem tego prawa, a realizacja programów idzie zbyt wolno.

mh

Poza kontrolą - analiza systemu kontroli palenisk domowych.

Raport zbiorczy prezentujący wyniki badań w obszarze oceny aktualnego systemu kontroli palenisk domowych pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania uchwał antysmogowych, wraz z rekomendacjami dla instytucji, na których ciąży obowiązek kontrolny w tym obszarze.

mh

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

pokaż więcej touch_app
link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.