opp
KRS 0000003647
opp
KRS 0000178876
Ratujmy Rzeki

Budowa dróg wodnych sprzeczna z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju

20 czerwca 2017 min
(galeria fotografii)

Informacja prasowa Koalicji Ratujmy Rzeki (KRR)

Najpoważniejszym zagrożeniem dla ludzi i kraju, związanym z rozwojem śródlądowych dróg wodnych jest wzrost zagrożenia powodziowego, zniszczenie przyrody oraz koszty które obciążą podatników na lata

Koalicja Ratujmy Rzeki wraz z artystami zaprosiła dziennikarzy na śniadanie prasowe na galarze solnym na Bulwarach Wiślanych. Przed poczęstunkiem artyści pokazali happening o Złotej Rybce symbolicznie ukazujący wzrost ryzyka powodziowego, suszy oraz dewastacje przyrody dolin rzecznych, do której doprowadzić mogą gigantyczne plany budowy żeglugi towarowej w Polsce. Odbyła się krótka przejażdżka po Wiśle na Galarze Solnym.

Ewa Ciepielewska, malarka i artystka pływajaca od lat po polskich i europejskich rzekach:- Nie możemy przez przekształcenie naturalnych rzek w kanały żeglowne dla wielkich barek zniszczyć przyrody - naszego wyjątkowego, narodowego bogactwa i dziedzictwa. Na tych rzekach jest możliwa dziś wspaniała żegluga turystyczna, rekreacyjna, też pasażerska bez wydawania setek miliardów złotych z budżetu na ujarzmienie rzek.

KRR uważa, że najpoważniejszym zagrożeniem dla ludzi, związanym z rozwojem dróg wodnych jest wzrost zagrożenia powodziowego. Odcięcie koryt od terenów zalewowych, skrócenie długości rzek poprzez prostowanie łuków oraz utrzymywanie wymaganego przez żeglugę wysokiego poziomu wód w korytach szlaków żeglownych to bezpośrednie przyczyny zwiększenia częstotliwości i zasięgu niszczących powodzi.

Jacek Bożek, Klub Gaja, członek KRR, od lat zaangażowany w obronę Wisły i innych rzek: - Dziecko wie, że wyprostowanie, zawężenie koryt, wąskie obwałowania, to przyspieszenie spływu wód i brak możliwości rozlania się rzeki na naturalnych terenach. Doprowadzi do większych i groźniejszych powodzi uderzających w miasta i miasteczka nad rzekami. Funkcja budowy dróg wodnych zwiększa niebezpieczeństwo powodziowe dla ludzi i ich majątku – stwierdza Jacek Bożek.

- Mamy do czynienia z bezprecedensowym zagrożeniem dla dwóch parków narodowych, 14 parków krajobrazowych oraz ponad 1000 km przyrody dolin rzecznych. Straty w ekosystemach dolin rzecznych będą nieodwracalne, wielokrotnie przewyższające wątpliwe zyski z żeglugi towarowej – dodaje dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Ochrony Mokradeł, członek KRR.

Założenia rządu dotyczące przekształcenia Odry i Wisły w sztuczne szlaki żeglowne oraz projekt Banku Światowego mający doprowadzić do III klasy żeglowności na Odrze są dewastacyjnymi działaniami. Nie mają uzasadnienia ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. Mówi o tym poważane stanowisko KRR wskazujace na naruszenie art. 5 Konstytucji RP o zasadzie zrównoważanego rozwoju.**

- Ten rząd, ale poprzednie były tylko trochę lepsze, prezentuje anachroniczne podejście. Traktuje ekosystemy wodne jako przestrzeń do eksploatacji i zabudowy. Jest to sprzeczne z konstytycyjną zasadą zrównoważonego rozwoju - harmonii celów ekologicznych, gospodarczych i społecznych – tłumaczy Radosław Gawlik ze Stowarzyszenia EKO-UNIA, członek KRR.

Plany uruchomienia barek towarowych na Wiśle i Odrze są też nieracjonalne ekonomicznie. Doprowadzą do złej alokacji naszych podatków i powiększenia deficytu budżetowego a nie przyniosą obiecywanych efektów. Plany te są błędne też z powodu kreowania sztucznej konkurencji z państwowymi kolejami.

Kontakt:

  • Ewa Ciepielewska, artystka, pływająca po rzekach na galarze solnym
  • Jacek Bożek, KRR
  • dr hab. Wiktor Kotowski, KRR,
  • Radosław Gawlik, KRR

Załączniki:

**Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie kanalizacji rzek na potrzeby rozwoju żeglugi towarowej, dostępne również tu: http://eko.org.pl/imgturysta/files/stanowisko_krr_zegluga.pdf

_____________________________________________________________________________

* Koalicja Ratujmy Rzeki działa na rzecz systemowej ochrony walorów przyrodniczych i naturalnej retencji, szerokiej skali renaturyzacji cieków, ochrony i przywracania ciągłości ekologicznej, dostosowania planów rozwoju żeglugi do rzek oraz planów rozwoju sektorów gospodarki do rzek. Jej cele wyrażone są we wspólnej Deklaracji. W skład Koalicji wchodzą organizacje pozarządowe, osoby indywidualne i przedstawiciele nauki.

Organizacje: Centrum Ochrony Mokradeł, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Fundacja Greenmind, Fundacja Nasza Ziemia, Fundacja Strefa Zieleni, Fundacja WWF Polska, Klub Pstrągowy "GŁOWACZ", Klub Przyrodników, Klub Przyjaciół Dunajca, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska Zielona Sieć, Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra", Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Sekcja Przyjaciół Raby PZW Koło Raba, Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA, Stowarzyszenie Ab Ovo, Towarzystwo Badań i Ochrony Przyrody, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy, Zielony Instytut, Zielone Wiadomości / Fundacja Zielone Światło

Grupy nieformalne, aktywiści: Wolne Rzeki, Matki Polki na Wyrębie, Wodna Masa Krytyczna, Piotr Topiński, Urszula Biereżnoj-Bazille

Przedstawiciele nauki: prof. Grześ Marek (UMK), dr Skóra Michał (Stacja Morska Instytutu Oceanografii w Helu), dr hab. Żurek Roman (prof. IOP PAN)

Członkowie medialni: Dominik Dobrowolski – www.cycling-recycling.eu, Mazik Andrzej – eko.org.pl, Nowak Beata – www.zielonewiadomosci.pl

Koalicja ma poparcie Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich oraz Partii Zieloni.

tytul: List otwarty Dziekanów Wydziałów Pprzyrodniczych Uniwersytetów Polskichtytul: ECO-MIASTO 2017tytul: Transformacja energetyczna racją stanu Polskitytul: VII Recykling Rejs finał na Wiśle!tytul: Działania ministra Jana Sz. pod lupą ekspertów UNESCOtytul: Rower ma 200 lattytul: Finał Recykling Rejsutytul: Rzeki tętniące  życiem
view_list  inne artykuły z tematu Ratujmy Rzeki:
mh

Piotr Topiński: Przywracanie rzekom wolności

Zaproponowano mi, bym do tego pięknego tytułu dodał rozumny, edukacyjny tekst. To się nie da! Byłby to jednak fantastyczny, znakomity tytuł projektu inwestycyjnego składanego do Komisji Europejskiej. Tak seksowny, że pieniądze prawie już są.

mh

Hydrotechniczne trupy inwestycyjne zamiast odpowiedzina katastrofę klimatyczną

Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie​ „Założeń do Programu Rozwoju Retencjina lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

mh

„Wszystkie rzeki prowadzą do morza”.

II konferencja KRR:  WSZYSTKIE RZEKI PROWADZĄ DO MORZA.
16-17 kwietnia w Gdańsku sprawdzamy jak faktycznie dbamy o nasze rzeki - zapraszamy!

mh

Jak wygląda Przekop Mierzei z kapitańskiego mostka?


Projekt jest bardzo stary i sięga końca XIX wieku.

mh

Przekop Mierzei: jak za jednym zamachem zaszkodzić Przyrodzie, stracić dużo pieniędzy i nie uzyskać nic w zamian

Przekop przez Mierzeję Wiślaną nie jest pomysłem nowym, podobnie jak koncepcje zasypania Zatoki Puckiej, zabudowy Wisły czy zabetonowania Półwyspu Helskiego.

mh

Skarga EKO-UNII do Komisji Europejskiej na rozpoczęcie Przekopu Mierzei Wiślanej

Skarga dotyczy rozpoczęcia realizacji bez wymaganych zgód środowiskowych inwestycji Przekopu Mierzei Wiślanej i budowy kanału żeglownego przez 3 obszary Natura 2000  ( inwestycja „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat”)

pokaż więcej touch_app

link terra
Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.